Paveiktais laika periodā no 01.12.2019. līdz 31.12.2019.

Projekta rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana – sagatavoti un iesniegti publicēšanai divi publikāciju manuskripti.

Intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanai uz dizainēto pretvēža līdersavienojumu un tā analogiem  – iesniegts patenta pieteikums.

Publicēts: 03.01.2020.