Paveiktais laika posmā no 01.10.2020. – 31.12.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • mēģināts iegūt 3-bromo-5-ciclopropil-2-((4-isopropil-1,4-diazepān-1-il)metil)selenofēn[3,2-c]hinolīn-4(5H)-onu, veicot alkilēšanas reakcijas gan ar izopropilbromīdu, gan ar izopropilmezilātu, abos reakcijas apstākļos tika novērota kvaternizācija;
  • uzsākta aizsargātas arginilglicilaspartīnskābes (RGD) sintēze ar mērķi veikt attiecīgo amīda saiti ar diazepāna aizvietotāju 2-((1,4-diazepān-1-il)metil)-3-bromo-5-metilselenofēn[3,2-c]hinolīn-4(5H)-onā;
  • veikta 3-bromo-1-metilhinolīn-2(1H)-ona sintēze, kā arī uzsākta tetrapeptīda – Boc-Phe-Arg-Gly-Asp(O-tBu)-OH sintēze.

Publicēts: 11.01.2021.