Paveiktais laika posmā no 01.07.2020. – 30.09.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • ar mērķi iegūt Boc aizsargāto 3-karbamoil-2-jodobenzoskābi (3-(bis(tert-butoksikarbonil)karbamoil)-2-jodobenzoskābe), veikta dimetil 2-jodoisoftalāta hidrolīze līdz attiecīgai monokarbonskābei un tās pārvēršana par amīdu;
  • veikta tert-butil 4-(prop-2-īn-1-il)-1,4-diazepān-1-karboksilāta sintēzes optimizācija;
  • no 3-bromohinolīna divstadiju reakcijā sintezēts 3-bromohinolīn-2(1H)-ons, veiktā tā N-ciklopropil atvasinājuma sintēze. Pēc tam realizēta šī savienojuma  reakcija ar tert-butil 4-(prop-2-īn-1-il)-1,4-diazepān-1-karboksilātu un iegūta produkta ciklizācijas reakcija ar selēna tetrabromīdu;
  • veikta 2-((1,4-diazepān-1-il)metil)-3-bromo-5-ciklopropilselenofēn[3,2-c]hinolīn-4(5H)-ona sintēze.

Publicēts: 10.09.2020.