Paveiktais laika periodā no 01.10.2021.-31.12.2021.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

  • noslēgta virtuālā mobilitāte  sadarbībā ar  Bratislavas institūtu (Slovākija), profesora Miroslāva Čovanēka vadībā;
  • iegūti trīs attiecīga selenofēnhinolona un olaparība konjugāti;
  • iegūti konjugāti tika pārbaudīti uz PARP inhibicijas spēju, kā arī rezistences pārvarēšanu. Eksperimenti tiks noslēgti 2022.gadā un rezultāti tiks apkopoti publikācijā.

Publicēts: 07.01.2022.