Paveiktais laika periodā no 01.07.2021. – 30.09.2021.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

  • sintezēti olaparība un aktīvākā selenofēnhinolona atvasinājuma konjugāti;
  • uzsākta virtuālā mobilitāte  sadarbībā ar  Bratislavas institūtu (Slovākija), profesora Miroslāva Čovanēka vadībā;
  • tika veiktas 2-((1,4-diazepan-1-il)metil)-3-bromo-5-metilselenofēn[3,2-c]hinolin-4(5H)-ona reakcijas ar trīs dažādām dikarbonskābēm ;
  • no 2021.gada 9.septembra līdz 10.septembrim dalības virtuālajā konferencē “EFMC Young Medicinal Chemists’ Symposium (EFMC-YMCS 2021)”.

Publicēts: 08.10.2021.