Paveiktais laika periodā no 01.04.2021. līdz 30.06.2021.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

  • pabeigta publikācijas noformēšana un tā tika iesniegta Heterociklisku savienojumu ķīmijas žurnālā (Chemistry of Heterocyclic Compounds);
  • no 26. līdz 28. aprīlim dalība starptautiskā virtuālā konferencē: „XXIX European Colloquium on Heterocyclic Chemistry (ECHC 2021)” ar posteri: „Synthesis of the selenopheno[3,2-c]- and selenopheno[2,3-c]quinolinones and MDR prevention on resistant cell lines”;
  • īstenota virtuālā mobilitāte. Šis trīs mēnešu mobilitātes kurss sastāvēja no 15 tēmām 3-4 stundu tiešsaistes lekciju un semināru veidā, ieskaitot videoklipus, kuros detalizēti izklāstīja in vitro testos esošo eksperimentālo pusi, kā arī tika veikts 300 stundu patstāvīgais darbs.

Publicēts: 09.07.2021.