• 06.01.2023. Latvijas Organiskās sintēzes institūta biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa jaunbūve  Aizkraukles ielā 21, Rīgā pieņemts ekspluatācijā.
  • Noslēgusies mēbeļu un cita iebūvēta aprīkojuma piegāde un montāža Latvijas Organiskās sintēzes institūta jaunajam biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusam.
  • 25.12.2022. atkārtoti izsludināts iepirkums Nr. OSI 2022/24 AK ERAF par Matricas veicinātas lāzerdesorbcijas jonizācijas (MALDI) lidojuma laika (TOF) massas spektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
  • Piegādāts – Izmēru izslēgšanas (eksklūzijas) hromatogrāfijas sistēma ar papildus aprīkojumu (14 / OSI 2022/09 AK ERAF / 1.1.1.4/17/I/007);  Elektroniska laboratorijas žurnāla (programmatūras) piegāde (1 / OSI 2021/16 MI ERAF / 1.1.1.1/18/A/004).

Publicēts 09.03.2023.