Iepirkuma „Biotehnoloģiju laboratorijas aparatūras un aparatūras pētījumiem farmakoloģijā piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam” ietvaros  piegādāta aparatūra 5 līguma ietvaros: aprīkojums skābekļa piesātinājuma noteikšanai asinīs, ultra zemas temperatūras saldētava, hemiluminiscences un fluorescences imunoblotu detektora papildaprīkojums,  hromotogrāfijas sitēma proteīnu, peptīdu un nukleīnskābju ātrai attīrīšanai,  kriostats saldētu paraugu griešanai.

Iepirkuma Nr.  OSI 2020/13 AK ERAF ietvaros noslēgts līgums  par  saspiestā gaisa ražošanas un apgādes sistēmas izveidi.

Izsludināts iepirkums „Biotehnoloģiju laboratorijas aparatūras un aparatūras pētījumiem farmakoloģijā piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”  Nr. OSI 2021/01 AK ERAF.

Pabeigta būvprojekta izstrāde  – 06.01.2020. Būvprojekts ir saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē un atkārtoti izsludināts iepirkums Nr. OSI 2020/22 AK ERAF (28.12.2020.)  “Par Latvijas Organiskās sintēzes institūta biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa būvniecība Aizkraukles ielā 21, Rīgā”.

Publicēts 09.03.2021.