• Noslēgušies  (21.11.2022.) biotehnoloģiju un fitoķīmijas laboratoriju jaunbūves būvniecības darbi.
 • Turpinās mēbeļu un cita iebūvēta aprīkojuma piegāde un montāža jaunajam biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusam.
 • Turpinās Elektroapgādes tīklu rekonstrukcija.
 • Sagatavota iepirkuma dokumentācija un izsludināti iepirkumi:
  1. Nr. OSI 2022/17 AK ERAF (10.09.2022.) Augstas izšķirtspējas sistēmas peļu uzvedības un metabolisma fenotipēšanai un gāzu analizatora piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
  2. OSI 2022/18 AK ERAF (22.10.2022.) par Dažādu pētniecības un laboratorijas iekārtu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
  3. Nr. OSI 2022/20 AK ERAF  (07.11.2022.)par Matricas veicinātas lāzerdesorbcijas jonizācijas (MALDI) lidojuma laika (TOF) massas spektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
 • Piegādāts: Autoklāvs, īpaši precīzi analītiskie svari, magnētiskais maisītājs, platīšu lasītājs, mazo dzīvnieku mākslīgās elpināšanas aparāti un instrumentu sterilizatori, zāģis-mikrotoms ar papildaprīkojumu  un Microsoft beztermiņa licences.
 • Noslēgts līgums par  Šūnu homogenizatora piegādi.

Publicēts 09.12.2022.