• Izsludināti iepirkumi:

1) “Dažādu pētniecības un laboratorijas iekārtu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”OSI 2023/12 AK ERAF izsludināts 06.07.2023.

2) Viena kvadrupola masspektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam – OSI 2023/11 AK ERAF – 06.07.2023.

3) Dažādu pētniecības un laboratorijas iekārtu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam OSI 2023/08 AK ERAF– 05.07.2023.

  • Pabeigta elektroapgādes tīklu rekonstrukcija Latvijas Organiskās sintēzes institūtā – Trafu atjaunošana.
  • Piegādātas iekārtas –  Augstas izšķirtspējas sistēmas peļu uzvedības un metabolisma fenotipēšanai (iepirkums Nr. OSI 2022/17 AK ERAF); Matricas veicinātas lāzerdesorbcijas jonizācijas (MALDI) lidojuma laika (TOF) massas spektrometrs (iepirkums Nr. OSI 2022/24 AK ERAF).
  • Iepirkuma OSI 2022/18 AK ERAF (22.10.2022)ievaros  noslēgts 1 līgums  un veiktas iekārtu piegādes 23 līgumu ietvaros.

Publicēts 11.09.2023.