• Turpinās biotehnoloģiju un fitoķīmijas laboratoriju  būvniecība, siltumtīklu pieslēgšana biotehnoloģiju un fitoķīmijas laboratoriju jaunceltnei.
  • Noslēgts līgums par Elektroapgādes tīklu rekonstrukcija Latvijas Organiskās sintēzes institūtā.
  • Noslēgts līgums  par Masspektrometra piegādi un  par mēbeļu un cita iebūvēta aprīkojuma piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūta jaunajam biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusam.
  • Piegādāti Elektrovērpšanas un elektroizsmidzināšanas instrumenti.
  • Izsludināts iepirkums  par Režģa interferometrijas biosensora iekārtas un šūnu homogenizatora piegādi – Nr.  OSI 2022/16 AK ERAF.

Publicēts 09.09.2022.