• Turpinās biotehnoloģiju un fitoķīmijas laboratoriju  būvniecība un  siltumtīklu pieslēgšana biotehnoloģiju un fitoķīmijas laboratoriju jaunceltnei.
  • Uzsākti būvdarbi par esošo kravas liftu nomaiņu pret jauniem liftiem.
  • Veiktas piegādes (Iepirkums Nr. OSI 2021/01 AK ERAF „Biotehnoloģiju laboratorijas aparatūras un aparatūras pētījumiem farmakoloģijā piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”) noslēgto  līgumu ietvaros
  • Veikta tandēma masspektrometra piegāde (Iepirkums Nr. OSI 2020/19 AK ERAF „Tandēma masspektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”).
  • Piegādāts liela apjoma proteīnu hromotogrāfijas paraugu sagatavošanas komplekts.
  • Izsludināts Iepirkums Nr. OSI 2021/06 AK ERAF „Biotehnoloģiju laboratorijas aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”)  noslēgti līgumi par cirkulārā dihroisma spektrofotometra un strereomikroskopa piegādi, un turpinās pārējo iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.
  • Izsludināts iepirkums (OSI 2021/12 AK ERAF) un saņemts piedāvājums par automātiskas, daudzfunkcionālas gāzhromatogrāfijas paraugu ievadīšanas sistēmas (iekļaujot programmatūras atjaunināšanu) –  turpinās piedāvājuma vērtēšana.
  • Atkārtoti Izsludināts iepirkums (01.07.2021.Nr. OSI 2021/09 AK ERAF) superizšķirtspējas konfokālā STED mikroskopa piegādi.
  Publicēts 09.09.2021.