• Iepirkuma OSI 2022/18 AK ERAF (22.10.2022) ietvaros noslēgti 24 līgumi par dažādu pētniecības un laboratorijas iekārtu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam. Veiktas 19 iekārtu piegādes.
  • Piegādāts Šūnu homogenizators (iepirkums Nr. OSI 2022/16 AK ERAF ).
  • Noslēgts līgums un piegādāti garderobes skapji Latvijas Organiskās sintēzes institūta Biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa jaunbūvei.
  • Noslēgts līgums (Iepirkums Nr. OSI 2022/24 AK ERAF) par matricas veicinātas lāzerdesorbcijas jonizācijas (MALDI) lidojuma laika (TOF) masspektrometra piegādi.

 Publicēts 09.06.2023.