• Turpinās biotehnoloģiju un fitoķīmijas laboratoriju  būvniecība, siltumtīklu pieslēgšana biotehnoloģiju un fitoķīmijas laboratoriju jaunceltnei.
  • Pabeigta esošo kravas liftu nomaiņu pret jauniem liftiem.
  • Piegādātas Automātiskas, daudzfunkcionālas gāzhromatogrāfijas paraugu ievadīšanas sistēmas (iekļaujot programmatūras atjaunināšanu).
  • Izsludināts iepirkumi Nr. OSI 2022/08 AK ERAF  par  Masspektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam un Nr. OSI 2022/09 AK ERAF  par Dažādu pētniecības un laboratorijas iekārtu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.

Publicēts 09.06.2022.