Paveiktais laika periodā no 01.11.2017. līdz 31.01.2018.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– izpētīta datu bāzēs pieejamā literatūra par kanēļskābes atvasinājumu iegūšanu;

– veikta vanilīna fenolgrupas acilēšana, lai brīvā OH grupa vēlākās stadijās netraucētu   kanēļskābes atvasinājumus iegūšanu bāzikā vidē;

– reakcijā ar oksalilhlorīdu iegūts kanēļskābes hloranhidrīds, kas tālāk izmantots reakcijā ar dihidropiridonu kurkumīna saturošu dihidropiridona atvasinājumu iegūšanai;

– iegūts vanilīna dihidropiridona atvasinājums;

– veikta metilacetoacetāta-(3-nitro)benzilidēna sintēze. Reakcijā iegūts sarežģīts produktu maisījums, kurā pēc LC/MS var identificēt vēlamā kurkumīna dihidropiridīna atvasinājuma masu. Tiek turpināts darbs pie tīras vielas izdalīšanas preperatīvos daudzumos;

– iegūta 5-(hidroksi(fenil)metilēna)-meldrumskābe, kuru plānots izmantot tālākajās dihidropiridonu atvasinājumu sintēzēs;

– uzsākts darbs pie kanēļskābes atvasinājumu iegūšanas metodes no ketoniem, kas ir alternatīvs ceļš līdz šim izmantotajai kanēļskābes atvasinājumu iegūšanai no aldehīdiem. Pormajā stadijā iegūts ar tetrahidropiranilgrupu aizsargāts acetovanilons.

– 06.12.2017. dalība  forumā “Ko nozīmē būt zinātniekam?”. Prezentēta šī projekta tēma – kurkumīna saturošu heterocilkisko savienojumu sintēze.

Publicēts 01.02.2018.