Paveiktais laika periodā no 01.06.2017. līdz 31.10.2017.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • konstruētas reakcijas shēmas kurkumīna dihidropiridīna (DHP) atvasinājumu sintēzei;
  • izskatīta literatūra par izejvielu vinilbenzolaaceto-acetāta sintēzēm un kurkumīna dihidropirimidīna atvasinājumu sintēzi, kā arī dažādiem kurkumīna heterocikliskiem atvasinājumiem un to bioloģisko aktivitāti;
  • konstruēta reakcijas shēma kurkumīna dihidropirimidīna atvasinājumu sintēzei;
  • kurkumīna reakcijā ar tiourīnvielu ir iegūti 2 savienojumi ar antioksidantu, pretvēžu, un pretiekaisumu bioloģiskām aktivitātēm;
  • veikta reakcija ar kurkumīnu un etil 3-aminokrotonātu ar mērķi iegūt kurkumīna dihidropiridīna atvasinājumu;
  • konstruētas kurkumīna dihidropiridona atvasinājumu iegūšanas shēmas ar varbūtējiem reakcijas mehānismiem;
  • veiktas reakcijas ar kurkumīnu un etil 3-aminokrotonātu un ar kurkumīnu un meldrumskābi Ce(NO2)3;
  • tika veikta reakcija ar kurkumīnu un etil 3-aminokrotonātu. Pēc reakcijas apstrādes un kristalizēšanas tika atgūts sākotnējais kurkumīns;
  • sintezēts acetilmeldrumskābes atvasinājums, reaģējot meldrumskābi ar acetilhlorīdu dihlormetānā.

Publicēts: 01.11.2017.