Paveiktais laika periodā no 01.05.2018. līdz 31.07.2018.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– reakcijā ar vanilīnu un etiķskābes anhidrīdu nātrija acetāta klātbūtnē iegūta acetilferulīnskābe ar 64% iznākumu, kas tālākā reakcijā ar oksalilhlorīdu, ļāva iegūt acetilferulīnskābes hlorīdu ar kvantitatīvu iznākumu;

– vārot 5-(hidroksi(fenil)metilēn)-2,2-dimetil-1,3-dioksān-4,6-dionu un acetoacetāta enamīnu p-ksilolā, iegūts 3-acetil-2-metil-6-fenilpiridin-4(1H)-ons ar zemu iznākumu. Vielu attīrot, tika iegūti kristāli un struktūra pierādīta ar rentgena kristalogrāfiju;

– kurkumīnam reaģējot ar benzaldehīdu metanola šķīdumā piperidīna bāzes klātbūtnē, tika iegūts kurkumīnabenzilidēns ar 86% iznākumu;

– reakcijā ar vanilīnu un diviem ekvivalentiem etilacetoacetātu piperidīna bāzes klātbūtnē tika iegūts attiecīgais vanilīnabenzilidēns ar 57% iznākumu;

– vārot meldrumskābi, acetilacetonu, 3-nitrobenzaldehīdu, amonija acetātu, tika iegūts 3-acetil-3-nitrofenildihidropiridons;

– kanēļskābeshlorīda reakcijā ar N,O-dimetilhidroksilamīna hidrohlorīdu dihlormetānā piridīna bāzes klātbūtnē, iegūts attiecīgais Weinreb amīds ar 88% iznākumu.

Pārskata periodā arī veikts:

– mobilitātes komandējums uz Aristoteļa Universitāti Thessaloniki Grieķijā (6. – 14. jūnijs);

– piedalīšanās ar stenda referātu “Synthesis of Curcumin Heterocyclic Derivatives” koferencē “Balticum Organicum Syntheticum 2018”, kas no 1. – 4. jūlijam norisinājās Tallinā, Igaunijā.

Publicēts 02.08.2018.