Paveiktais laika periodā no 01.04.2020.līdz 31.05.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • no 14 iesniegtajiem kurkumīna heterocikliskiem atvasinājumu paraugiem uz cilvēku krūts vēža un kolorektālo vēža šūnu citotoksiskajiem pētījumiem, divi paraugi uzrādīja labu pretvēža aktivitāti. Viens savienojums uzrādīja selektīvu citotoksicitāti uz krūts vēža šūnām un uz kolorektālā vēža šūnām (13,3 reizes un 50,3 reizes attiecīgi) augstāku citotoksicitāti nekā uz normālām šūnām, tādējādi pat pārspējot kurkumīnu, kam šie rādītāji ir (4 un 5,9 reizes attiecīgi) augstāka citotoksicitāte nekā uz normālām šūnām;
  • veikts darbs manuskripta sagatavošanai par dihidropirimdīnu un dihidropiridonu kurkumīna atvasinājumu citotoksicitāti uz cilvēku krūts vēža un kolorektālo vēža šūnu līnijām;
  • sagatavots un iesniegts patenta pieteikums, lai aizsargātu divus kurkumīna heterocikliskos atvasinājumus ar augstu citotoksicitāti uz cilvēku krūts vēža un kolorektālo vēža šūnu līnijām un tai pašā laikā ar zemu citotoksicitāti uz normālām šūnām;
  • sagatavoti un iesniegti izvērtēšanai 2 manuskripti ( par dihidropirimdīnu un dihidropiridonu alkilfosfonātiem, kurus izmanto kurkumīna atvasinājumu iegūšanai un par dihidropirimdīnu un dihidropiridonu kurkumīna atvasinājumu citotoksicitāti uz cilvēku krūts vēža un kolorektālo vēža šūnu līnijām).

Publicēts: 29.05.2020.