Paveiktais laika periodā no 01.02.2018. līdz 30.04.2018.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • reakcijā ar meldrumskābi un benzoilhlorīdu  iegūta 5-(hidroksi(fenil)metilēna)-meldrumskābe, kura tika izmantota dihidropiridonu atvasinājumu sintēzēs;
  • reakcijā ar meldrumskābi, benzaldehīdu, acetoacetātu, un amonija acetātu tika iegūts 5-acetil-6-metil-4-fenil-3,4-dihidropiridīn-2(1H)-ons;
  • malononitrila reakcijā ar 4-nitrobenzaldehīdu iegūts  2-(4-nitrobenzilidēn)malononitrils. Šī reakcija atkārtota ar 4-hidroksibenzaldehīdu un iegūta 2-(4-hidroksibenzilidēn)malononitrils;
  • izmantojot kanēļskābi un oksalilhlorīdu sausā dihlormetānā, sintezēts kanēļskābeshloranhidrīds, kas  reakcijā ar  metil 4-nitrofenildihidropiridonakarboksilātu, izmantojot NaH kā bāzi,   ar mērķi iegūt N aizvietotu dihidropiridona atvasinājumu.  Papildus tika veikti  izmēģinājumi ar  LiHMDS kā bāzi, un dimetilanilīnu kā bāzi un šķīdinātāju, bet nevienā no šīm reakcijām neizdevās iegūt N aizvietotu produktu;
  • reakcijā ar 5-(hidroxi(fenil)metilēn)-2,2-dimetil-1,3-dioksān-4,6-dionu un acetamīdu tika iegūts N-acetil-3-okso-3-fenilpropanamīds. Izmantojot minēto N-acetil-3-okso-3-fenilpropanamīdu, vārot etiķskābē ar amonijaacetātu, tika iegūts 2-metil-6-fenilpirimidīn-4(1H)-ons;
  • reakcijā ar 5-(hidroxi(fenil)metilēn)-2,2-dimetil-1,3-dioksān-4,6-dionu un kanēļskābesamīdu, tika iegūts N-(3-okso-3-fenilpropanoijl)kanēļskābesamīds. Izmantojot minēto N-(3-okso-3-fenilpropanoijl)kanēļskābesamīdu, vārot etiķskābē ar amonijaacetātu, tika iegūts (E)-6-fenil-2-stirilpirimidīn-4(1H)-ons.

Publicēts: 02.05.2018.