Paveiktais laika periodā no 01.06.2020. līdz 31.08.2020.

Turpinās darbs pie publikācijas Liepinsh E et al. Low cardiac content of long-chain acylcarnitines in N6-trimethyllysine dioxygenase knockout mice prevents ischemia-reperfusion-induced mitochondrial and cardiac damage, tiek analizēti un apkopoti mitohondriju elektronu mikroskopijas attēli un veikta gēnu ekspresijas analīze. TMLHE-/- dzīvniekos nav atrastas būtiskas mitohondriju morfoloģijas izmaiņas, ka arī atšķirības mitohondriju kopējā daudzumā.

Turpināti tiek pētījumi, kuros noskaidrojam, vai TMLHE-/- peles ir labāk aizsargāti pret augstas tauku barības izraisītu insulīna rezistenci. Pētījums notiks ilgstoši (>12 nedēļas), kuru laikā augsta tauku barība izraisa būtiskas metabolisma pārmaiņas, pasliktinātu glikozes un insulīna toleranci, kā rezultātā pasliktinās glikozes utilizācija audos un pieaug glikozes koncentrācija asinīs. Pirmie rezultāti rāda, ka TMLHE-/- peles ir aizsargātas pret augstas tauku barības izraisītajiem insulīna rezistences un glikozes metabolisma traucējumiem.

Pēc sekmīgas peļu pavairošanas un genotipēšana, ir iegūts dubult-izgriezto gēnu peļu modelis (izgriezti 2 gēni TMLHE un ApoE), kurās uzsākti aterosklerozes pētījumi. ApoE gēna mutācija pelēm izmaina lipoproteīnu vielmaiņu un ilgstoši dodot ar taukiem un holesterolu bagātu diētu šajās pelēs izraisa aterosklerozi. Sagaidāms, ka TMLHE un ApoE dubult-izgriezto gēnu peles būs ar aizkavētu aterosklerozes attīstību peļu asinsvados. Šīm pelēm sākām dot ar taukiem un holesterolu bagātu diētu, lai pārbaudītu, vai ģenētiski samazināts, acilkarnitīnu daudzums patiešām aizkavē aterosklerozes attīstību.

Publicēts: 02.09.2020.