Paveiktais laika posmā no 05.01.2021. līdz 04.04.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:
  • sarakste ar Eiropas un Āzijas  patentpilnvarniekiem par ekspertīzes iebildumu apstrīdēšanu,  ikgadējo nodevu nomaksu,  kā arī par patenta un pretenziju tulkošanu;
  • sagatavotais dokuments – One-pager  –  izsūtīts interesējošam kompānijām biznesa attīstības veicināšanai, veikta sarakste ar interesentiem;
  • sagatavots Komercializācijas procedūras noslēguma protokols.
Publicēts: 06.04.2021.