Paveiktais laika periodā no 01.11.2018. līdz 31.12.2018.

Pārskata periodā tika veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta zinātniskās literatūras izpēte un apkopotas publikācijas par makrofāgu polarizāciju, kā arī par taukskābju metabolisma regulatoru efektivitāti sepses ārstēšanā
  • veikti eksperimenti taukskābju metabolismu ietekmējošo savienojumu efektivitātes novērtēšanai lipopolisaharīda izraisītas endotoksiskā šoka modelī. Uzsākti eksperimenti par acilkarnitīnu lomu imūnnā atbildē un makrofāgu polarizācijā
  • novembrī notika mobilitātes brauciens uz uz Translācijas medicīnas centra, starptautisko klīnisko pētījumu centra Sv.Annas universitātes slimnīcā, Šūnu un molekulāras imunoregulācijas grupu. Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika apgūtas jaunākās metodes imūnās atbildes novērtēšanai in vitro modeļos, izmantojot asins šūnas, kā arī veikti pilot-eksperimenti potenciālas terapijas izvērtēšanai. Turklāt tika uzsākti eksperimenti enerģijas metabolisma novērtēšanai imūnas atbildes laikā cilvēku monocītos
  • pabeigts darbs pie manuskripta “Mitochondrial function in the kidney and heart, but not the brain, is mainly altered in an experimental model of endotoxaemia” Makrecka-Kuka et al uzlabošanas pēc recenzentu ieteikumiem. Manuskripts atkārtoti iesniegts izskatīšanai SCI žurnālā
  • sagatavotas un iesniegtas tēzes dalībai starptautiskā konferencē Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology: Immunometabolism, Metaflammation and Metabolic Disorders (D6), 2019.gada 14-18.aprīlis, Vankūvera, Kanāda.

Publicēts: 02.01.2019.