Paveiktais laika periodā no 01.11.2017. līdz 31.01.2018.

Pārskata periodā tika veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta zinātniskās literatūras izpēte un apkopotas publikācijas par pētījumiem taukskābju metabolītu lomu imūnā atbildē, kā arī kodola faktora-kappa B (NF-kB) un kalcineurīna/NFAT signālceļu lomas enerģijas metabolisma regulācijā;
  • uzsākti in vitro un in vivo eksperimenti par taukskābju metabolītu lomu imūnā atbildē;
  • uzsākta sadarbība ar Translācijas medicīnas centra, starptautisko klīnisko pētījumu centra Sv.Annas universitātes slimnīcā, Šūnu un molekulāras imunoregulācijas grupas vadītāju J.Frič (Brno, Čehija) par calcineurin/NFAT signālceļa lomu enerģijas metabolisma regulācijā imūnšūnās;
  • sākta manuskripta sagatavošana par laika atkarīgu un audu specifisku mitohondriālo bojājumu lipopolisaharīda izraisītas sepses modelī;
  • uzstāšanās ar mutisko referātu „Heart, brain and kidneys: who will survive? Tissue-specific changes in mitochondrial function in the experimental model of endotoxemia” par projektā iegūtiem rezultātiem 12. Mitohondriju fizioloģijas/MITOEAGLE konferencē, Hradec Kralove, Čehijā, 2018. gada 15.-18. novembrī. http://www.mitoeagle.org/index.php/Makrecka-Kuka_2017_MiP2017

Publicēts: 01.02.2018.