Paveiktais laika periodā no 01.08.2018. līdz 31.10.2018.

Pārskata periodā tika veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta zinātniskās literatūras izpēte un apkopotas publikācijas par eksperimentālo sepses modeļu invertējumu un translācijas iespējām,  kā arī par taukskābju metabolisma lomu makrofāgu polarizācijā;
  • uzsākti eksperimenti mitohondriju protektoru un taukskābju metabolismu ietekmējošo savienojumu (AMPK aktivators un   lipīdu mediators) efektivitātes novērtēšanai lipopolisaharīda izraisītas endotoksiskā šoka modelī;
  • pabeigts darbs pie manuskripta par laika atkarīgu un audu specifisku mitohondriālo bojājumu lipopolisaharīda izraisītas sepses modelī. Manuskripts “Mitochondrial function in the kidney and heart, but not the brain, is mainly altered in an experimental model of endotoxaemia” Makrecka-Kuka et al iesniegts izskatīšanai SCI žurnālā;
  • uzstāšanās ar mutisko referātu “13th Conference on Mitochondrial Physiology: The role of mitochondria in health, disease and drug discovery – COST MitoEAGLE perspectives and MitoEAGLE WG and MC Meeting”(MiP2018/MitoEAGLE), kas notika 18.-21.septembrī Jūrmalā, Latvijā: „Fatty acid oxidation in brain: from aging to ischemia and sepsis” par projektā iegūtiem rezultātiem.

Publicēts: 02.11.2018.