Paveiktais laika periodā no 01.05.2018. līdz 31.07.2018.

Pārskata periodā tika veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta zinātniskās literatūras izpēte un apkopotas publikācijas par enerģijas metabolismu lomu smadzeņu audos sepses apstākļos un makrofāgu polarizācijā,  kā arī par taukskābju metabolisma farmakoloģiskas regulācijas iespējām;
  • turpināta paraugu analīze kodola faktora-kappa B (NF-kB) signālceļa inhibitora efektivitātes novērtēšanai lipopolisaharīda izraisītas sepses modelī, Veikti pilot-eksperimenti, lai novērtētu SGLT2 un DPP4 inhibitoru potenciālu izmantošanu enerģijas metabolisma korekcijai sepsē;
  • turpināti in vitro eksperimenti par taukskābju metabolītu, garķēžu acilkarnitīnu, lomu imūnā atbildē;
  • sadarbībā ar Translācijas medicīnas centra, starptautisko klīnisko pētījumu centra Sv. Annas universitātes slimnīcā, Šūnu un molekulāras imunoregulācijas grupas vadītāju J.Friču (Brno, Čehija) turpināta pētniecība par calcineurin/NFAT signālceļa lomu enerģijas metabolisma regulācijā imūnšūnās;
  • turpināts darbs pie manuskripta par laika atkarīgu un audu specifisku mitohondriālo bojājumu lipopolisaharīda izraisītas sepses modelī (veikti papildus mērījumi, sagatavots manuskripts iesniegšanai SCI žurnālā);
  • uzstāšanās ar mutiskiem referātiem par projektā iegūtiem rezultātiem:
    • Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēdē, kas notika 17. maijā: „ Jauna ārstēšanas stratēģija enerģijas metabolisma korekcijai sepsē”;
    • 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WCP2018), kas notika 1-6. jūlijā Kioto, Japānā: „Pharmacological decrease in long-chain acylcarnitine content is an effective strategy to treat cardiometabolic diseases: proof-of-concept studies”.

Publicēts: 02.08.2018.