Paveiktais laika periodā no 01.08.2018. līdz 31.10.2018.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpināts darbs pie 1,2-benzoksatiīn-2,2-dioksīda azaanalogu sintēzes;
  • veikta 5-brom-2-hidroksinikotīnskābes karboksilgrupas reducēšana, tad veikta iegūtā spirta oksidēšana par aldehīdu. Iegūtais 5-brom-2-hidroksinikotīnaldehīds selektīvi mezilēts un iekšmolekulāri ciklizēts ar secīgu ūdens eliminēšanu, kā rezultātā iegūts nozīmīgs būvbloks arilatvasinājumu sintēzei;
  • uzsākts darbs pie 1,2-benzoksatiīn-2,2-dioksīda azaanalogu arilatvasinājumu sintēzes. Pārbaudīta Suzuki reakcija kā potenciālā C-C saites veidošanas metode;
  • apmeklēta starptautiska konference Slovēnijā, Ļubļanā „5th EFMC Young Medicinal Chemist Symposium”, kur prezentēts stenda referāts “Heterocyclic analogues of sulfocoumarin as potent inhibitors of carbonic anhydrases”;
  • īstenota mobilitātes vizīte uz Itāliju, Florenci pie prof. C.T. Supurāna, kur semināros tika apspriesti sasniegtie rezultāti. Vizītes laikā iegūtas padziļinātas zināšanas un apspriesti jaunākie sasniegumi ogļskābes anhidrāžu laukā;
  •  turpināts darbs pie 1,2-benzoksatiīn-2,2-dioksīda azaanalogu arilatvasinājumu sintēzes. Iegūti vairāki mērķsavienojumi, veikta to struktūras pierādīšana ar KMR spektriem. Tāpat savienojumi raksturoti ar IS spektriem, veikta arī elementanalīze.

Publicēts 02.11.2018.