Paveiktais laika periodā no 01.05.2018. līdz 31.07.2018.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta literatūras analīze par 1,2-benzoksatiīn-2,2-dioksīda azaanalogu sintēzes iespējām – izplānotas sintēzes shēmas un veikta 2-hidroksinikotīnskābes reducēšana. Izmēģināti vairāki reducējošie aģenti un reakcijas apstākļi;
  • veikta iegūtā spirta oksidēšana par nikotīnaldehīdu, kā arī tālāka nikotīnaldehīda mezilēšana un mezilāta attīrīšana;
  • veikts bāzu skrīnings, lai atrastu piemērotākos nikotīnaldehīda mezilatvasinājuma iekšmolekulārās ciklizēšanas apstākļus, un īstenota mezilāta iekšmolekulārā ciklizēšana un ūdens eliminēšana, tādējādi iegūstot 1,2-benzoksatiīn-2,2-dioksīda azaanalogu. Mērķsavienojumam veiktas KMR un IS analīzes, kā arī elementanalīze;
  • uzsākts darbs pie bromu saturoša azaanaloga iegūšanas;
  • apmeklēta starptautiska konference Rumānijā, Bukarestē “The 11th International Conference on Carbonic Anhydrases”, kas bija veltīta ogļskābes anhidrāzēm. Konferencē tika prezentēts stenda referāts “Sulfocoumarins and their heterocyclic analogues as a potent inhibitors of tumor associated carbonic anhydrases IX and XII”
  • uzsākts darbs pie manuskripta par kumarīna septiņlocekļu analoga sintēzi.

Publicēts 02.08.2018.