Paveiktais laika periodā no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpināts darbs pie 7-arilaizvietotu benzoksepīnonu iegūšanas. Atrasts piemērotākais Suzuki reakcijas katalizators, kā arī veikts bāzu skrīnings, un noskaidrota piemērotākā bāze. Optimizētajos apstākļos iegūts fenilaizvietots benzoksepīnons
  • turpināts darbs pie 7-arilaizvietotu benzoksepīnonu sintēzes. Iegūti benzoksepīnoni, kas arilgredzena 7. pozīcijā satur 4-metoksiarilgrupu, 4- un 3-fluoroarilgrupu, 3- un 4-hlorarilgrupu un 4-metoksiarilgrupu. Iegūtie produkti raksturoti ar KMR un infrasarkanajiem spektriem
  • turpināts darbs pie 7-arilaizvietotu benzoksepīnonu iegūšanas. Iegūti benzoksepīnoni, kas arilgredzena 7. pozīcijā satur 3,5-dihlorarilgrupu, 3-metoksiarilgrupu, 3-(trifluormetil)arilgrupu. Iegūtie produkti raksturoti ar KMR un infrasarkanajiem spektriem, un tiem noteikta kušanas temperatūra, kā arī veikta elementanalīze
  • 28.03.2019. OSI vadītas ekskursiju grupas 60. ķīmijas valsts olimpiādes dalībniekiem, kur skolēni tika iepazīstināti ar darbu organiskās sintēzes laboratorijā.

Publicēts 02.04.2019.