Paveiktais laika periodā no 01.07.2018.-30.09.2018.

Aktivitāte “Sintēzes metodes izstrāde mazo fluorēto ciklu iegūšanai”

Pielietojot projekta ietvaros izstrādāto fluormetilēngrupas pārneses reaģentu, veiksmīgi attīstīta fluorētu epoksīdu sintēzes metode, izpētīts substrātu klāsts, kā arī veikti reakcijas mehānisma pētījumi.

Perioda ietvaros ir apkopoti sasniegtie rezultāti un uzrakstīts zinātniskais raksts, kurš ir veiksmīgi pieņemts publicēšanai žurnālā Chemistry – A European Journal (IF 5.16, virs nozares vidējā)  (J. Veliks*, A. Kazia, Chem. Eur. J. 2019, DOI 10.1002/chem.201900349.).

Uzsākti substrātu klāsta pētījumi fluorētu ciklopropānu iegūšanai, pielietojot vinilsulfonus.

Publicēts: 02.01.2019.