Aktivitāte ’’Jaunu bioaktīvu molekulu dizains un sintēze’’

Izstrādāta jauna sintēzes metode polifunkcionālu amfifīlu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumu iegūšanai, kas satur polifluoralkilesterus. Izmantojot šo sintēzes metodi, iegūti pirmie 1,4-dihidropiridīna atvasinājumi ar polifluoralkilķēdēm,veiktas šo 1,4-DHP atvasinājumu 2,6-metilgrupu bromēšanas reakcijas un tālāk veikta broma nukleofīla aizvietošana. Tāpat ir pētīta 2,6-brommetilgrupas saturošu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu reakcijas ar elektrofīlo Selectfluor® reaģentu. Ir noskaidrots, ka fluorēšanas reakcijas notiek ar cikla atvēršanos, un iegūtie 1,5-diketona atvasinājumi turpmākajos pētījumos var tikt izmantoti kā sintēzes bloki aciklisko amfifīlu savienojumu iegūšanai.

Aktivitāte ’’Projekta rezultātu publicitāte, komunikācijas aktivitātes un mobilitāte’’

Lai popularizētu zinātnes sasniegumus un pētniecisko darbību, ir izveidota projekta informatīvā lapa, kā daļa no komunikācijas aktivitātēm.

Publicēts: 08.02.2019.