Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • dialkil-(vai polifluoralkil)-3,5-difluor-6-metil-2-metilēn-4-aril-2,3,4,5-tetrahidropiridīn-3,5-dikarboksilātu acilēšanas reakcijas ar dažādiem acilēšanas reaģentiem (acetil vai benzoilhlorīdi, anhidrīdi, oksalilhlorīds, izocianāti, izotiocianāts) tika pētītas, lai iegūtu jaunus fluorētos enamīnkarbonil- (vai tiokarbonil-) atvasinājumus;
  • tika veiktas arī dialkil-3,5-difluor-6-metil-2-metilēn-4-aril-2,3,4,5-tetrahidropiridīn-3,5-dikarboksilātu halogenēšanas reakcijas ar N-bromsukcinimīdu. Ir iegūti vairāki dialkil-2-(brommetilēn)-3,5-difluor-6-metil-4-aril-2,3,4,5-tetrahidropiridīn-3,5-dikarboksilāti;
  • pētītas arī dialkil-3,5-difluor-6-metil-2-metilēn-4-aril-2,3,4,5-tetrahidropiridīna-3,5-dikarboksilātu halogenēšanas reakcijas, izmantojot N-hlorsukcinimīdu. Tika iegūti vairāki dialkil-2-(hlormetilēn)-3,5-difluor-6-metil-4-aril-2,3,4,5-tetrahidropiridīn-3,5-dikarboksilāti

Publicēts: 10.11.2021.