Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • no 01.04.2021 līdz 01.07.2021 notika virtuālā mobilitāte Organiskās ķīmijas institūtā, Sērorganisko savienojumu ķīmijas nodaļā (katedras vadītājs: prof. Shermolovich Yu.G.), Ukrainas Nacionālā Zinātņu Akadēmija, Kijeva, Ukraina). Šīs sadarbības ietvaros tika veikti pētījumi par enantioselektīvām dihidroptritidīnu fluorēšanas metodēm;
  • pētīta bis(polifluoralkil)-2,6-dimetil-4-fenil-1,4-dihidropiridīna-3,5-dikarboksilātu fluorēšanas reakcija ar 2 ekvivalentiem hirāla N-fluorcinhona alkaloīda, kas, savukārt, tika iegūts in situ no atbilstošā Hinīna alkaloīda atvasinājuma vienas stadijas fluora pārneses rezultātā ar Selectfluor®, kā rezultātā tika iegūta virkne optiski neaktīvu bis(polifluoralkil)-3,5-difluor-6-metil-2-metilēn-4-aril-2,3,4,5-tetrahidropiridīn-3,5-dikarboksilātu. Dietil-3,5-difluor-6-metil-2-metilēn-4-fenil-2,3,4,5-tetrahidropiridīn-3,5-dikarboksilāta struktūra tika apstiprināta arī ar rentgenstruktūras analīzes metodi;
  • darba rezultāti tika prezentēti Eiropas virtuālajā mini simpozijā ESOC 2021 (European Virtual Mini-Symposium on Organic Chemistry, ESOC 2021), kas notika 2021. gada 5. – 6. jūlijā. Pēcdoktorante piedalījās ar virtuālo posteri par pētījumu: “Dihidropiridīna atvasinājumu elektrofilā fluorēšana izmantojot Selectfluor®”.

Publicēts: 10.08.2021.