Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • par fluorētu 3,6-dihidropiridīnu un 2-(fluormetil) piridīnu sintēzi, izmantojot Selectfluor® 1,2-dihidropiridīnu elektrofīlo fluorēšanu, atskaites periodā ir sagatavots, iesniegts, papildināts pēc recenzentu ieteikumiem un nopublicēts raksts: Pikun, N.V.; Sobolev, A.; Plotniece, A.; Rucins, M.; Vigante, B.; Petrova, M.; Muhamadejev, R.; Pajuste, K.; Shermolovich, Y.G. Synthesis of Fluorinated 3,6-Dihydropyridines and 2-(Fluoromethyl)pyridines by Electrophilic Fluorination of 1,2-Dihydropyridines with Selectfluor®. Molecules 2020, 25, 3143; https://doi.org/10.3390/molecules25143143;
  • stažēšanās Strasbūras Universitātes Molekulāro inovāciju laboratorijā (Laboratoire d’Innovation Moléculaire & Applications (LIMA, UMR7042), lai veiktu jaunu metožu izstrādi fluorsaturošu grupu ievešanai farmakoloģiski nozīmīgu ciklisku savienojumu rindās notika no 06.05.2019 līdz 31.07.2019. Pētnieciskais darbs rezultējies zinātniskā rakstā, kurš tika rakstīts, diskutēts, arī komunicēts atskaites periodā. Šajā atskaites posmā tas nopublicēts: Guérin, T.; Pikun, N.V.; Morioka, R.; Panossian, A.; Hanquet, G., Leroux, F.R. Synthesis and use of trifluoromethylthiolated ketenimines. Chem. – Eur. J. 2020, Volume26, Issue 65, November 20, 2020, Pages 14852-14855; DOI: 10.1002/chem.202002723;
  • tika veikti literatūras pētījumi par hirālo N-fluorohinīna alkaloīdu (NF-Q • BF4, NF-DHQB • BF4) kā daudzsološu dažādu heterociklu fluorēšanas reaģentu izmantošanu. Šos reaģentus var ģenerēt in situ no attiecīgā Cinchona alkaloīda atvasinājuma (Hinīns, DHQB) fluorējot to ar Selectfluor®.

Publicēts: 10.08.2020.