Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • apmeklēta Strasbūras Universitātes Molekulāro inovāciju laboratorija (Laboratoire d’Innovation Moléculaire & Applications (LIMA, UMR7042), lai veiktu jaunu metožu izstrādi fluorsaturošu grupu ievešanai farmakoloģiski nozīmīgu ciklisku savienojumu rindā;
  • sintezēti jauni sulfurtrifluormetilgrupu saturoši 2H-azirīna atvasinājumi, kur Nebera reakcijā ketoksīms tiek pārveidots par azirīnu un pārgrupēšanās reakcijas rezultātā par α-aminoketonu;
  • pētītas 2H-azirīnu gredzena atvēršanas reakcijas ar vairākiem nukleofīliem. No 2H-azirīniem cikla atvēršanas reakciju rezultātā ar amīniem tika iegūta jauna fluorētu amidīnu rinda;
  • pētīta arī azirīnu reakcija ar fosforsaturošiem nukleofīliem. Tika iegūti jauni fluorēti enaminfosfonāti.

Publicēts: 08.08.2019.