Paveiktais laika periodā no 01.11.2018. līdz 31.12.2018.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • Turpināts darbs pie apskatraksta sagatavošanas;
  • Analizēta literatūra un pārskatīta eleganīna A totālās sintēzes beigu stadiju stratēģija;
  • Izstrādāta ērta, literatūrā neaprakstīta indol-3-acetaldehīda dimetilacetāla iegūšanas metode. Iegūto indola atvasinājumu plānots tālāk izmantot eleganīna A totālajā sintēzē;
  • Turpināts darbs pie 8-dezoksipumiliotoksīna 193H dubultsaites izomēru sintēzes un bioloģiskās aktivitātes pētījumiem;
  • Veikta indol-3-acetaldehīda dimetilacetāla sintēze vairāku gramu apjomā un pētījumi par tā tālāku sametināšanu ar prolīna būvbloku;
  • Pētījumi par 8-dezoksipumiliotoksīna 193H dubultsaites izomēru sintēzi un in vivo aktivitāti apkopoti manuskriptā.

Publicēts: 02.01.2019.