Paveiktais laika periodā no 01.10.2019. līdz 31.12.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpināts darbs pie eleganīna A laktona totālās sintēzes beigu stadijām;
  • izdalīts eleganīna A laktons testa daudzumā;
  • veikta eleganīna A laktona atkārtota totālā sintēze un iegūtā gala savienojuma struktūra pierādīta ar kodolmagnētiskās rezonanses palīdzību;
  • pētīta eleganīna A amīna iegūšana;
  • pētīta Airlanda-Klaizena pārgrupēšanās reakcijas pielietojumi citu indola alkaloīdu totālajās sintēzēs. Diaizvietoti piperidīni identificēti kā atslēgas būvbloki daudzu šīs saimes alkaloīdu sintēzei;
  • dizainēts sintēzes ceļš diaizvietotu piperidīnu sintēzei ar Airlanda-Klaizena pārgrupēšanos kā atslēgas stadiju. Pasūtīti nepieciešamie reaģenti;
  • raksturoti eleganīna A laktona totālās sintēzes starpprodukti;
  • sintezēts modeļsubstrāts, lai tālāk pētītu Airlanda-Klaizena pārgrupēšanās reakciju diaizvietotu piperidīnu sintēzei;
  • veiktas Airlanda-Klaizena pārgrupēšanās testa reakcijas un sintezēts racēmisks diaizvietots piperidīns.

Publicēts: 03.01.2020.