Paveiktais laika periodā no 01.07.2019. līdz 30.09.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • apmeklēta konference YIW 2019 Vīnē un mutiski prezentēts referāts „The Double Bond Geometry Control in Natural Product Synthesis: A Case Study”
  • pabeigta etilidēnprolīna fragmenta sintēze lielā daudzumā
  • pētīta zinātniskā literatūra, lai izstrādātu eleganīna A laktona totālās sintēzes shēmu
  • sintezēts elaganīna laktona iegūšanai nepieciešamais indola būvbloks
  • pētīta iegūtā indola būvbloka sametināšanas reakcija modeļsubstrātos
  • pētīta eleganīna A laktona totālajai sintēzei nepieciešamo būvbloku sametināšanas reakcija. Atrastie reakcijas apstākļi izmantoti lielāka daudzuma starpsavienojuma iegūšanai, kā arī pētītas eleganīna A laktona totālās sintēzes beigu stadijas
  • sadarbībā ar prof. Nicolai Cramer sagatavota un iesniegta zinātniskā publikācija par komandējumā Šveicē veiktajiem pētījumiem. Zinātniskais raksts “RhI,IrIII,and CoIII Complexes with Atropchiral Biaryl Cyclopentadienyl Ligands: Syntheses, Structures, and Catalytic Activities“ publicēts žurnālā Organometallics (IF 4.1).

Publicēts: 02.10.2019.