Paveiktais laika periodā no 01.05.2018. līdz 31.07.2018.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpināta pieredzes apmaiņas vizīte Šveices Federālajā Tehnoloģiju Institūtā Lozannā prof. N. Krāmera (N. Cramer) vadītajā laboratorijā. Vizītes laikā veikts eksperimentāls darbs laboratorijā pie jaunu ligandu sintēzes, ar mērķi tos tālāk izmantot pārejas metālu katalizētās asimetriskās reakcijās, kā arī apgūtas iemaņas darbam pie preperatīvas racemātu sadalīšanas ar HPLC
  • uzstāšanās ar stenda referātu konferencē Balticum Organicum Syntheticum 2018, kas no 2018. gada 1. līdz 4. jūlijam norisinājās Tallinā
  • turpināts iesāktais darbs pie Eleganīna A totālās sintēzei nepieciešamā indolu saturošā būvbloku iegūšanai, un jauniegūtie savienojumi analizēti ar KMR un HPLC/MS palīdzību. Uz iegūtajiem būvblokiem izmēģinātas literatūrā aprakstītās sametināšanas reakcijas, kā arī analizēti un raksturoti sametināšanas reakciju produkti
  • veikti eksperimentāli pētījumi par Eleganīna totālās sintēzes pēdējo stadiju norisi. No iegūtajiem rezultātiem izdarīti secinājumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem sintēzes shēmā.

 Publicēts: 02.08.2018.