Paveiktais laika periodā no 01.04.2019. līdz 30.06.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • pārstrādāta eleganīna A laktāma iegūšanas stratēģija, jo litiētie indoletiķskābes atvasinājumi nedeva apmierinošus iznākumus modeļsistēmā
  • veikti nepieciešamie priekšdarbi, lai jūlijā piedalītos EuChemS rīkotajā „Young Investigator Workshop 2019” (YIW 2019) Austrijā
  • sintezēti indoletiķskābes atvasinājumi, kuri tālāk pārbaudīti Frīdela-Kraftsa acilēšanas reakcijās modeļsubstrātos. Atrastajos optimālajos reakcijas apstākļos indoletiķskābes atvasinājums sametināts ar etilidēnprolīna fragmentu
  • atkārtoti sākta un turpināta etilidēnprolīna fragmenta sintēze lielā daudzumā
  • analizēta jaunākā literatūra par indola fragmentu saturošu dabasvielu sintēzi
  • sametināti eleganīna indoletiķskābes un etilidēnprolīna būvbloki un pētītas eleganīna laktona sintēzes gala stadijas
  • sadarbībā ar OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas kolēģiem sagatavota un iesniegta zinātniskā publikācija par pumiliotoksīnu 193H dubultsaites izomēru in vivo aktivitāti. Zinātniskais raksts “Total synthesis and in vivo evaluation of 8-deoxypumiliotoxin 193H” pieņemts publicēšanai žurnālā Natural Product Research (IF 1.999).

Publicēts: 02.07.2019.