Paveiktais laika periodā no 01.02.2018. līdz 30.04.2018.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • izstrādātas metodes Eleganīna A totālās sintēzei nepieciešamā indolu saturošā būvbloku iegūšanai, un sintezēti indola būvbloki ar atšķirīgām funkcionālām grupām. Iegūtie savienojumi analizēti ar KMR un HPLC/MS palīdzību.
    Paralēli strādāts pie jaunas metodes izstrādes stereoselektīvai dubultsaišu ievadīšanai. Šim nolūkam padziļināti pētīta Žiliā – Kočinska reakcija un analizēta zinātniskā literatūra par šīs reakcijas pielietojumu un zināmajām modifikācijām. Papildus modelēti vēl neaprakstīti Žiliā – Kočinska reaģenti un pārbaudīta to efektivitāte minētajā reakcijā;
  • turpināts iesāktais darbs pie Eleganīna A totālās sintēzei nepieciešamā indolu saturošā būvbloku iegūšanai. Jauniegūtie savienojumi analizēti ar KMR un HPLC/MS palīdzību un uz iegūtajiem būvblokiem izmēģinātas literatūrā aprakstītās sametināšanas reakcijas. Analizēti un raksturoti sametināšanas reakciju produkti. Turpināts darbs pie jaunas metodes izstrādes stereoselektīvai dubultsaišu sintēzei.Pētniecības gaitā izstrādāta zināmās Žiliā – Kočinska reakcijas jauna modifikācija, kas ļauj uzlabot reakcijas stereoselektivitāti. Iegūtie rezultāti apkopoti manuskriptā, kas iesniegts publicēšanai;
  • veikta pieredzes apmaiņas vizīte Šveices Federālajā Tehnoloģiju Institūtā Lozannā, kur apgūtas teorētiskās zināšanas par jaunu hirālu ligandu modelēšanu un izstrādi un veikta modelēto ligandu retrosintētiskā analīze un iegūšanas ceļa izstrāde, analizējot pieejamo zinātnisko literatūru. Veikts eksperimentāls darbs laboratorijā pie jauno ligandu sintēzes, kā arī papildus apgūtas iemaņas darbam ar īpaši gaisa un mitrumjūtīgiem reaģentiem un reakcijām.

Publicēts: 02.05.2018.