Tioredoksīna reduktāzes inhibitoru pētījumi jaunu pretvēža līdzekļu iegūšanai

EranetRus_2017

Akronīms THIOREDIN
Uzsaukums ERA.Net RUS Plus Call 2017 “HEALTH”
Projekta koordinators
Dr. chem. Raivis Žalubovskis,
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta partneri
University of Belgrade, Serbia
Saint Petersburg State University, Russia
Projekta ieviešanas laiks
2018 – 2020
Latvijas partnera finansējums 139 370 EUR

Galvenais projekta mērķis ir iegūt inovatīvus pretvēža līdzekļus, kur par zāļu mērķi kalpo tioredoksīnreduktāze (TrxR), un izpētīt to iedarbību uz vēža šunu kultūrām, ieskaitot multirezistentos fenotipus.

Lai sasniegtu projekta galveno mērķi, tiek plānots multidisciplinārs pētījums, kas ietvers organisko sintēzi, in vitro enzīmu inhibēšanu un citotoksicitātes pētījumus uz vēža un normālajām šunu kultūrām.

Projektā ir paredzētas divas zinātniskās aktivitātes:

1) TrxR inhibitoru konstruēšana un sintēze,
2) Sintezēto savienojumu in vitro pētījumi (TrxR inhibēšana testi, citotoksicitātes noteikšana uz vēža un normālajām šunām).

Kā galvenais sagaidāmais projekta ieviešanas rezultāts ir zināšanas par TrxR inibēšanu un efektu uz vēža šūnu kultūrām, ieskaitot multirezistentos fenotipus, likumsakarībām. Tas dos pamatu nākotnes inovatīvu pretvēža zāļu izstrādei.