Paveiktais laika posmā no 01.12.2021. – 28.02.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • Tēžu sagatavošana un dalība trijās virtuālās konferencēs:
    •    ChemSci2021: Leaders in the Field Symposium, December 13-15, 2021 ar stenda referātu;
    •    3rd Alpine Winter Conference on Medicinal and Synthetic Chemistry, January 24-28, 2022 ar stenda referātu;
    •    80th International Scientific Conference of the University of Latvia, February 11, 2022 ar plenāro lekciju.
  •  rezultātu apkopošana un otrā raksta gatavošana publicēšanai .

Publicēts: 08.03.2022.