Paveiktais laika posmā no 01.12.2020. – 28.02.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpinājām pašsametināšanās reakcijas apstākļu pārbaudi uz dažādiem substrātiem. Kā vienu no pašsametināšanās reakcijas substrātiem izvēlējāmies savienojumu no flavonoīdu rindas, kas ir dabā sastopams, un kam varētu piemist bioloģiskā aktivitāte;
  • flavonoīda pašsametināšanās reakcijas produktu izveidoja ar 80% iznākumu. Kopumā pašsametināšanās reakcija veiksmīgi veikta ar 10 dažādiem substrātiem ar iznākumiem no 50% līdz pat 95%, kas ir pietiekams šo datu publicēšanai;
  • veicām trūkstošo iegūto vielu raksturošanas datu vākšanu. Visus līdz šim iegūtos datus apkopojām zinātniska raksta formātā un sagatavojām publicēšanai. Sagatavoto rakstu iesniedzām zinātniskajā žurnālā.

Publicēts: 08.03.2021.