Paveiktais laika posmā no 01.12.2019. – 29.02.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • atjaunoti optimālas l3-bromānu prekursoru sintēzes metodes meklējumi. Pārbaudīta dažādu aktivētu esteru izmantošanas iespēja atslēgas stadijā;
  • izstrādātā l3-bromānu prekursoru sintēzes metode, diemžēl izrādījās neefektīva dažu substrātu gadījumā. Atkārtota apstākļu piemeklēšana ļāva šo problēmu atrisināt;
  • turpinot l3-bromānu reaģētspējas pētījumus, atklājām, ka tie stipro Luisa skābju klātienē spēj dimērizēt elektroniem bagātus arēnus.

Publicēts: 06.03.2020.