Paveiktais laika posmā no 01.09.2021. – 30.11.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veicām mēģinājumus uzlabot homosametināšanas metodi ar cerību paplašināt substrātu klāstu. Uz triju aizvietotu anisolu piemēriem, kas nebija aktīvi iepriekšējos reakcijas apstākļos, parādījām, ka mainot TMSOTf un TfOH, ir iespējams veikt oksidatīvu homosametināšanu arī ar elektroniem nabadzīgākiem arēniem;
  • veicām oksidatīvas N,N-dimetilanilīnu amidēšanas reakcijas mehānisma izpēti;
  • veiktie eksperimenti ar iegūto alil funkciju saturošo N,N-dimetilanilīnu parādīja, ka oksidatīvas amidēšanas reakcijā radikāļi kā starpsavienojumi visdrīzāk nerodas.

Publicēts: 08.12.2021.