Paveiktais laika posmā no 01.09.2020. – 30.11.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • izmantojot mērogošanas eksperimentos iegūto l-3-bromānu, veicām papildus meklējumus tā pielietojumam;
  • veicām elektroniem bagātu arēnu pašsametināšanās reakcijas apstākļu pielāgošanu, kas kalpos par vienu no iespējamiem l-3-bromānu pielietojuma piemēriem;
  • optimālos reakcijas apstākļos ar modeļsavienojumu pašsametināšanās reakcijā izdevās iegūt produktu ar gandrīz kvantitatīvu iznākumu;
  • izmantojot iepriekš atrastus optimālus pašsametināšanās reakcijas apstākļus, veicām šis reakcijas pārbaudi uz dažādiem substrātiem. Izpētīts, ka elektroniem bagātā arēnā jābūt vismaz divām elektronus donējošām grupām, kas, acīmredzot, būs šīs metodes ierobežojums. Līdz šim pārbaudītie substrāti šajā reakcijā dod no 60% līdz pat 95% lielu pašsametināšanās produkta iznākumu, kas ir diezgan labs rādītājs.

Publicēts: 07.12.2020.