Paveiktais laika posmā no 01.09.2019. – 30.11.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • literatūrā aprakstītas l3-bromānu prekursoru sintēzes metodes atkārtošana. Neskatoties uz acīmredzamiem metodes trūkumiem (nepilna konversija, zemie produkta iznākumi, liels blakusproduktu skaits), izdevās uzģenerēt pietiekamu izejvielas daudzumu;
  • veikta l3-bromānu sintēze izmantojot nepārtrauktas plūsmas elektroķīmisko šūnu. Šūnas izmantošana ļāva samazināt nepieciešamo atbalstelektrolīta daudzumu. Pēc veiktās procesa optimizācijas izdevās iegūt l3-bromānu ar 52% iznākumu;
  • atkārtota šī paša reakcijas maisījuma izmantošana plūsmas procesā ļauj palielināt produkta iznākumu līdz 70%;
  • turpināti l3-bromānu pielietojuma meklējumi. Izpētīts, ka stipras bāzes klātienē tie spēj oksidēt pirmējos spirtus līdz attiecīgiem aldehīdiem.

Publicēts: 06.12.2019.