Paveiktais laika posmā no 01.06.2021. – 31.08.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veicām l3-bromānu aktivēšanas mehānisma izpēti ar elektroniem bagātu arēnu homosametināšanas reakcijā;
  • ar 19F-KMR spektrometrijas palīdzību konstatējām fluora atomu signālu nobīdi, l3-bromāna šķīdumam pieliekot stipru trifluorometīlsulfonskābi;
  • lai izprastu, kāpēc TMSOTf ir piemērots homosametināšanas reakcijas veikšanai, bet neuzrāda izmaiņas l3-bromāna 19F-KMR spēktrā, veicām vairākus kontroleksperimentus.

Publicēts: 08.09.2021.