Paveiktais laika posmā no 01.06.2020. – 31.08.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • balstoties uz iegūtajiem l³-bromānu elektroķīmiskās ģenerēšanas optimizētajiem apstākļiem, veicām virkni jaunu l³-bromānu iegūšanu. Noskaidrots, ka l³-bromāni ar relatīvi neitrāliem aizvietotājiem (Cl-, F- un tBu-) veidojas ar vidēji labiem iznākumiem (ap 60%) kas atbilst optimizācijas gaitā iegūtiem rezultātiem. Uzsākta rezultātu apkopošana un sagatavošana publicēšanai;
  • turpinājām jaunu l³-bromānu savienojumu virknes iegūšanu. Noskaidrots, ka elektroniem bagāti l³-bromāni (MeO-), kā arī l³-bromāni ar stiprām atvelkošām grupām (-CF3 un -NO2), rodas ar ne tik labiem iznākumiem (ap 45%), kas bija sagaidāms;
  • veicām izstrādātas l³-bromānu elektroķīmiskās ģenerēšanas metodes mērogošanu. Veicot pakāpenisku reakcijas iekrāvuma lielumu, konstatējām, ka procesa iznākumi stipri nemainās, līdz ar to varam secināt, ka izstrādātā metode ir mērogojama.

Publicēts: 07.09.2020.