Paveiktais laika posmā no 01.06.2019. – 31.08.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– veikti elektroķīmiskie eksperimenti ar jauniegūtiem savienojumiem. Ar vienu no izvēlētiem substrātiem ieguvām daudzsološus rezultātus, kurus var uzskatīt par netiešu pierādījumi sekmīgai l3-bromāna iegūšanai. Uzsākti šī savienojuma izdalīšanas, identificēšanas un aprakstīšanas mēģinājumi, kuru rezultātā būtu viennozīmīgi pierādīta elektroķīmiski ģenerētā savienojuma struktūra;

– elektroķīmiski iegūtā Br(III) savienojuma struktūra viennozīmīgi pierādīta ar monokristāla rentgendifraktometrijas (X-Ray) palīdzību. Uzsākta šī savienojuma īpašību izpēte;

– balstoties uz iegūtā Br(III) savienojuma struktūru, izvēlējamies līdzīgu savienojumu sēriju, kuru iegūšana un turpmākā izpēte ļautu spriest gan par elektroķīmiskas oksidēšanas metodes pielietojumu robežām l3-bromānu iegūšanai, gan par īpašību izmaiņu likumsakarībām jauniegūtos Br(III) savienojumos;

– izvēlētas  metodes un uzsākta izvēlēto l3-bromānu prekursoru sērijas iegūšana.

Publicēts: 06.09.2019.